Home / MÓN NGON ĐẶC SẢN / Xôi chè ngon phố cổ Hà Nội | vietnam travel.

3 comments

  1. Sao mà nhiều đồ ăn thế, tao mà về đi ăn như vầy thì chết vì mập quá.

  2. TRông đã chảy nước miếng rồi a ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *